Trahvid
Kirjeldus Summa Min vangistus Max vangistus Min ÜKT Max ÜKT
Signaali väärkasutamine 30 0 0 0 0
Pideva joone ebaseaduslik ületamine 40 0 0 0 0
Vastasuunas sõitmine 250 0 0 0 0
Illegaalne U-Pööre 250 0 0 0 0
Ebaseaduslikult maastikul sõitmine 170 0 0 0 0
Seaduslikust käsust keeldumine 30 0 0 0 0
Illegaalselt sõiduki peatamine 150 0 0 0 0
Illegaalne parkimine 70 0 0 0 0
Paremale pööramisel suuna mitte näitamine 70 0 0 0 0
Sõidukiteabe mittejärgimine 90 0 0 0 0
Stop märgi eiramine 200 0 0 0 0
Punase tule taga mitte peatumine 250 0 0 0 0
Illegaalne möödasõit 240 0 0 0 0
Illegaalse autoga sõitmine 1500 0 0 0 0
Ilma lubateta sõitmine 3500 0 0 0 0
Hit and Run 800 0 0 0 0
Kiiruse ületamine üle > 5 km/h 100 0 0 0 0
Kiiruse ületamine üle 5-15 km/h 250 0 0 0 0
Kiiruse ületamine üle 15-30 km/h 500 0 0 0 0
Kiiruse ületamine üle > 30 km/h 750 0 0 0 0
Veebilehel legend
Sularaha
Pangaarve
Arvete kogusumma
Trahvid
Kiirabi Arved
Takso Arved
Mehaaniku Arved
ARK-i Arved
Teised Arved